Başlangıç / Terimler

Terimler

Claim nedir?

Bir projede proje maliyetinin dışına çıkılması durumunda (maliyet artışı, işin uzaması vb) mağdur olan tarafın mağduriyetinin giderilmesi için başvurdugu işlem. Claim genelde para istenmesi icin gerçekleştirilen bir işlem olmakla beraber, istisnai sekilde sadece sure uzatımı ya da sure uzatımı+para istenmesi şeklinde de olabilir. Claimant, yani claim işlemine başvuran kişi mağduriyete sebep veren durumları sözleşmenin …

Devamı »

Kesin Hesap Nedir?

Kesin hesabı tanımlamak için önce ara hakedişi tanımlamamız gerekmekte. Ara hakediş, sözcüklerden de anlaşılacağı gibi işlerin arasında yapılan hakedişlere denir. Kesin Hesap(Hakediş): İş sonunda yapılan son hakediştir, Bu hakediş’te ara hakedişte varsa yapılan yanlışlar düzeltilir, eklemeler, çıkarmalar yapılır ve hatasız bir hakediş elde etmeye çalışılır. Ara hakedişlerde anlaşılır bir metraj …

Devamı »

Nefaset Nedir?

Nefaset hakedişlerde bir kesinti türü olup 2 çeşidi bulunmaktadır. Bunlar; 1-İmalat teknik şartnameye uygun yapılmamış ise, 2-İmalat yapılırken başka bir imalata zarar verilmiş ise, zarar bedeli YÜKLENİCİ’nin hakedişine kesinti olarak yansır. Bu kesintiye nefaset veya nefaset kesintisi denir. Sayıştay’ın nefaset bedeli hakkındaki görüşleri ise şöyledir; “”….Uygulamalarda zaman zaman geçici kabul …

Devamı »

İhzarat Nedir?

İhzarat , herhangi bir imalat için sözleşme keşfinde olan malzemelerin önceden alınarak şantiyede getirilip stoklanması işlemidir. Malzeme stoklandıktan sonra imalatı yapan YÜKLENİCİ’ ye getirdiği malzemenin tutarı ihzarat ödemesi olarak hakediş ile ödenir. Daha sonraki yapılan hakedişlerde ihzarat ödemesi kademeli olarak düşürülür. Kesin hesap yapıldığında YÜKLENİCİ’ye ödenecek toplam tutar, sözleşme tutarıyla …

Devamı »

Radye Temel (radye jeneral temel) Nedir?

Temelin asıl adı, radye jeneral temel’dir. Fakat, inşaat sektöründe hemen hemen herkes kısaca “radye temel” olarak adlandırır. Radye temel’i anlamak için şuan kullanılmayan ama 1999’dan önce kullanılan iki temel çeşidini de bilmek gerekiyor.   Münferit temel: Her kolonun kendi temel papucuna oturduğu, fakat hiçbir temel papucunun birbirine bağlanmadığı temel çeşididir.   …

Devamı »

Watch Dragon ball super