Başlangıç / Terimler (sayfa 2)

Terimler

Avans,Avans Kesintisi Nedir?

Avans,  fransızca “avance” kelimesinden Türkçe’ye geçmiştir. Anlamı, tahakkuk edecek ve ödenecek bir alacak için önceden yapılan bir ödemedir. Avans kesintisi ise, bu alınan avans ödemesinin sözleşmeye göre hakettiği ödeneğinden kesilmesi işlemidir.

Devamı »

Yaklaşık Maliyet Nedir?

Yaklaşık maliyet, bir ihale, sözleşme veya maliyet tablosu yapılmadan önce alımı düşünülen mal veya hizmet alımları ile yapım işlerindeki miktarlarla, daha önceden yapılan piyasa araştırması ve aşağı yukarı maliyet fiyatının çarpılarak bulunan değerin idareye getireceği yükün tespiti işlemidir. ( Keşif Metrajı x Birim Fiyat ) Yaklaşık maliyet ile ilgili şartname …

Devamı »

Teknik Şartname Nedir?

    Ortaya çıkarılacak bir ürünün fiziksel, mekanik, estetik ve kimyasal özelliklerini tanımlayan veya nasıl yapılması gerektiğinin anlatıldığı dokümanlara teknik şartname denir.   Bazı sektörlerde işin niteliklerini anlatmak yetersiz kalabilir. Bu durumlarda sözleşmenin teknik şartnameyle desteklenmesi gerekmektedir.   Teknik şartnamede maddeler açık, anlaşılır ve ölçülebilir olmalıdır.(fiyat, birim, işin tanımı vb.)   …

Devamı »

Armatür Nedir?

  Kelime anlamı:Bir aletin ana bölümünü oluşturan kısım demektir. Ama inşaat’ta bu ifade bir anlam içermez,İnşaat’ta kullanılan Armatür, Sıhhi tesisat ve Elektrik tesisatı için kullanılan ana elemanlara denir.

Devamı »

Vitrifiye Nedir?

Vitrifiye kelime anlamı olarak camlaşmış, camsı anlamına gelmektedir. Bu kelime inşaat sektöründe kullanılmakta olup;  Lavabo, Tuvalet Taşı, Klozet, Küvet, Duş Teknesi gibi genelde seramik olan ürünlerin tamamının adına vitrifiye denir.

Devamı »

Watch Dragon ball super